Ko es Jūsu labā varu izdarīt?

Es no ādas izlīdīšu, lai rastu Jums labāko risinājumu.
Starp citu, man neviena IT problēma nav par grūtu!

Kristaps Buliņš

"Dzimis" problēmu risinātājs. Seko "10X likumam". Pieeja problēmu risināšanai tīrs "KISS".