10X likums

Es esmu 10exers latviski varētu tulkot kā desmitkārtnieks vai desmitreiznieks. Lai, skaidrāks būtu turpinājums nedaudz pastāstīšu par savu vēsturi.

Vēsture

Uzsākot programmētāja profesiju jau no pirmās dienas, es saskāros ar problēmām, kuras gāzās virsū viena pēc otras un cita par citu nesaprotamākas. Neraugoties uz grūtībām es apņēmos, ka tikšu ar tām galā un kļūšu par spēcīgu programmētāju, jo citi to manā vietā neizdarīs. Tā es sāku īstenot savu apņemšanos un darīju to katru dienu arī nedēļas nogalēs. Lielākoties biju nikns, reizēm priecīgs, bet visu laiku apņēmīgs. Līdz ar katru atrasto atbildi es atradu arī vismaz divus jaunus jautājumus. Tā tas turpinājās dienu no dienas līdz vienā brīdi, kad jau dažādu problēmu risināšana kļuva par normālu procesu, es nācu pie atziņas, ka izdarīt var visu ja vien tam velta pietiekoši daudz laika. Protams, katram cilvēkam ieguldītais laika apjoms var atšķirties atkarībā no esošo zināšanu un pieredzes bāzes, bet galu galā izdarīt var.  Ar jauno atziņu es nenogurstoši turpināju strādāt līdz no programmētāja kļuvu par speciālistu kurš var viegli risināt dažāda līmeņa IT problēmas un ne tikai IT problēmas.

Viendien, kā ierasts, meklēju dažādu informāciju ko apgūt (viens no veidiem kā mācīties no citu pieredzes) es atradu 10X likuma grāmatu "The 10X Rule". Grāmatas autors ir Grant Cardone. Grāmatā bija saprotami aprakstīts un izskaidrots tas ko es jau biju sapratis, bet nebiju skaidri nodefinējis līdz ar to nebiju pilnībā pieņēmis. Tas ir , jo vairāk dari, jo vairāk sasniedz. Balstoties uz savu un Grant Cardone pieredzi es droši varu apgalvot, ka 10X likums darbojas.

Turpinājums...

10exers ir persona, kas seko 10X likuma". Vienkārši runājot, 10X likums var palīdzēt ik vienam cilvēkam sasniegt jeb kuru mērķi ja vien cilvēks ir gatavs un apņemas darboties 10X līmenī. Mērķis nekad nav nesasniedzams! Ja rodas sajūta, ka tas ir nesasniedzams - jāpalielina aktivitāšu daudzums, jo sākotnēji netika pareizi novērtēts mērķa sasniegšanai nepieciešamais laiks, resursi utt. u.c. 

Es ik vienam iesaku iepazīties ar 10X likumu. Zemāk pievienoju adreses kur var iegādāties grāmatu, audio grāmatu un plānotāju.

Nevajag meklēt īsāko ceļu uz panākumiem, jo īsākais ceļš uz panākumiem ir sākt strādāt 10X līmenī pie mērķu sasniegšanas.

10X grāmata
10X grāmata
10X plānotājs
10X plānotājs
10X audio grāmata
10X audio grāmata