Vienkāršības princips

K.I.S.S ir akronīms angļu valodas frāzei "Keep It Stupid Simple". Ko var tulkot kā "paturam to muļķīgi vienkāršu", bet es savukārt to nodefinēju kā "Vienkāršības principu". Šī principa aizsākumi meklējami tālā pagātnē kad filozofs Viljams no Ockema nodefinēja "taupības likumu", kas vēsta to, ka risinot problēmu jāizvēlas tāds risinājums kurš rada vismazāko skaitu dažādu apsvērumu. Frāzes "KISS" autors ir Kellijs Džonsons. Viņš bija lidmašīnu inženieris. "KISS" vēsta, ka sistēma strādā labāk ja tā ir vienkāršāka nekā tad kad tā ir sarežģīta. Vienkāršībai ir jābūt sistēmas dizaina pamatā un no nevajadzīgas sarežģītības ir jāizvairās.

Taupības likums

Ikvienai, problēmai var būt vairāki hipotētiski risinājumi. Tas savukārt nozīmē, ka nepastāv "tāds" "labākais" risinājuma. Toties ir risinājums ar mazāk apsvērumiem, kurš pilnībā atrisina uzstādīto problēmu. Balstoties uz taupības likumu tieši, tāds risinājums ir jāizvēlas.

Kas ir "vienkāršs" risinājums?

Pirmkārt - risinājumam pilnībā ir jādara tas kādam nolūkam tas tiek radīts un tikai. Tam noteikti nevajag "pie reizes" atrisināt kādu hipotētisku nākotnes problēmu.

Otrkārt - tā izveidē jāizmanto pēc iespējas mazāk "detaļu". Šobrīd IT izstrādes kontekstā šī jau ir problēma, jo lielākā daļa izstrādātāju vairs neprogrammē, bet salipina risinājumu no internetā pieejamām bezmaksas "detaļām" par kuru uzbūvi un darbību vispār neko nezina. Tas noved pie grūti labojamiem un papildināmiem risinājumiem. 

Treškārt - jāizvēlas "detaļas", kas labi veic tām uzstādīto uzdevumu un ir atbilstošas konkrētajam risinājumam. Noteikti nav jāizvēlas "detaļas" un izstrādes rīki, kas ir pierasti izstrādātājam vai šobrīd ir moderni, jo tiem parasti ir maz kopīgā ar konkrēto risinājumu.

Ieguvumi no "vienkārša" risinājuma?

Var izcelt trīs galvenos ieguvumus no vienkārša risinājuma.

Pirmkārt - samazinās ilgtermiņa izdevumi risinājuma uzturēšanā un papildināšanā. Svarīgs punkts, jo vēl nav radīta sistēma, kas nav labota vai pildināta. Tāpat pie vienkārša risinājuma var strādāt darbinieks ar zemāku kvalifikāciju (piemēram, Kellija Džonsona lidmašīnas bija jāspēj remontēt pašam pilotam kaujas lauka apstākļos). 

Otrkārt - darbības stabilitāte jeb samazinās nesaprotamu kļūdu iespējamība. Jo vairāk "detaļu" un apsvērumu par darbību, jo augstāka iespēja, ka radīsies neparedzēta sistēmas darbība konkrētos apstākļos, kurus parasti atklāj jau, lietojot sistēmu. Šādās situācijas var rasties arī nopietni finansiāli zaudējumi.

Treškārt - ātrāka mērķu sasniegšana. Brīvos resursus, kas rodas vienkārša risinājuma rezultātā var izmantot, lai veidoto jaunus risinājumus un ātrāk sasniegtu jaunus mērķus.

 

Ja reiz raķešu būvniecībā  https://www.virgin.com/richard-branson/keep-it-simple-stupid der vienkāršības princips tad tas noteikti ir derīgs arī citos risinājumos. Tas ir vēl viens iemesls kāpēc es to izmantoju regulāri un visos risinājumos.